Pagrindinis Ūkis Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas prasidės gegužės 2 d.