Pagrindinis Ūkis Parama pagal priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklas