Pagrindinis Ūkis Sėklos ir augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai reikalavimai