Pagrindinis Ūkis NMA ragina jaunuosius ir smulkiuosius ūkininkus teikti mokėjimo prašymus