Pagrindinis Ūkis VMVT: bus dedamos visos pastangos siekiant nustatyti neatsakingus ūkinių gyvūnų laikytojus