Pagrindinis Dienos aktualijos Siūloma, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas būtų vertinamas „vieno langelio“ principu