Pagrindinis Ūkis Pirmieji žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo rezultatai: didėja dėmesys dirvožemiui