Pagrindinis Ūkis Patvirtinti išmokų už mėsinį galviją, avį ir ožką dydžiai