Pagrindinis Ūkis Pakeistos nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvūnų priemonės taisyklės