Pagrindinis Ūkis Pakeisti intervencinių priemonių už deklaruotus plotus išmokų dydžiai