Pagrindinis Ūkis Nuo audros nukentėjusiems ūkininkams – beveik pusė milijono eurų paramos