Pagrindinis Ūkis Gyvulininkystės ūkiai kviečiami investuoti į biosaugą – tam skirta daugiau kaip milijonas eurų