Pagrindinis Ūkis Bitininkai pirmą kartą kviečiami burtis į bičių veisimo organizacijas