Pagrindinis Ūkis Aktualūs įsipareigojimai deklaruojantiems tarpinius pasėlius