Pagrindinis Ūkis Agronomas: šiemet rugpjūčio darbai kitokie, prognozuojamas mažesnis javų derlius